Figurální sochařská kolekce Turbofolk je moralistickou výzvou k zamyšlení nad dnešním konzumně orientovaným světem. Kolekce zobrazuje ambivalentní společenská témata spojená s náboženstvím, genderem, rasismem, ekologií a podobnými tématy a otevírá otázky, jako je např. využívání moci a vnímání svobody. Ironizuje vztah lidí k pomíjivým věcem a upozorňuje na skutečnost odloučení od hlubokých životních zkušeností.

Figurální sochařská kolekce Turbofolk je moralistickou výzvou k zamyšlení nad dnešním konzumně orientovaným světem. Kolekce zobrazuje ambivalentní společenská témata spojená s náboženstvím, genderem, rasismem, ekologií a podobnými tématy a otevírá otázky, jako je např. využívání moci a vnímání svobody. Ironizuje vztah lidí k pomíjivým věcem a upozorňuje na skutečnost odloučení od hlubokých životních zkušeností.

Turbofolk odráží současnou realitu a je zároveň výchozím bodem pro vytváření nové reality; reality s vizí, nadějí a hlubokou krásou, která nám dává možnost vzpomenout si, odkud všichni pocházíme. Turbofolk také připomíná, že to, jak se něco jeví, a to, jaké to skutečně je, jsou dvě různé věci. Hledejme nejprve pravdu a začněme tvořit od toho místa.

“Nedělám si iluze, že každý člověk v bustě Grety okamžitě rozpozná příběh Davida a Goliáše.”

“Ano, sundám jí ten pytel z hlavy, ale až bude zdraví naší planety na prvním místě.”

“Cup-id” 2022 — Socha v životní velikosti

Způsob vyjádření daného tématu probíhá vždy prostřednictvím člověka a jeho tělesnosti. Užitím symbolů, které jsou charakteristické pro každé z popsaných témat, získáváme osobu jako typus, tj. obecného představitele určitého směru. Prostřednictvím lidského těla, jeho atributů a pozic sdělujeme také svůj postoj a přístup ke světu. Nositelem zprávy je zde sóma; péxis, tělo prozářené duší, jako by chybělo.

Konečná formální dokonalost a strojenost sochy jsou záměrné. Zobrazují tělo jako produkt. Ten musí být pro svůj účel dokonalý, jakákoli odchylka od této myšlenky je nežádoucí. Fyzická bezchybnost jako by se stala společenskou normou. Může však takové pojetí těla ještě vypovídat o kráse?

Stejně jako věta nabývá významu až po pochopení vztahů mezi jednotlivými slovy, tak i socha kolekce Turbofolk odhaluje své poselství teprve po pochopení použitých symbolů v jejich vzájemných vztazích. Sochy nejsou interpretací konkrétních příběhů, ale leitmotivem daného tématu, v němž se střetává několik morálních postojů. Sdělení jsou mnohovrstevnatá a vyžadují pečlivé vnímání vazeb mezi použitými prvky.

Kolekce Turbofolk vznikla v letech 2020-22 v době covidové pandemie. Kompletní soubor tvoří 15 polychromovaných figur převážně v životní velikosti.