Chcete-li zobrazit obrázky v plné velikosti, otočte zařízení na šířku.

2004 – †2008 • Ryba na břehu • 1,6 x 6 x 1,4 m • Praha

Hlavním tvůrčím materiálem byla větev. Opětovným použitím těchto přírodnin jsem vytvářel nové objekty.

Bohatost a tvar dřevěných materiálů mi pomohly rozvíjet fantazii během tvůrčího procesu.

2007 – †2013 • Zvadlý strom • 3 x 8,5 x 4 m • Praha

Způsob zpracování objektu se odvíjí od samotné přírody. Je dán tvarem větví, jejich velikostí a konstrukcí, ale také jejich strukturou a aktuální pevností či pružností.

2004 – †2008 • Harpyje • 1,5 x 5 x 5 m • Praha

Ve výsledné práci má každá z větví své konkrétní místo nejvhodnější pro celek.

2005 – †2005 • Mimo cíl • délka 3 m • Hradec nad Moravicí

2009 • Agnus Dei • Albertovec