Chcete-li zobrazit obrázky v plné velikosti, otočte zařízení na šířku.

2004 • Ryba na břehu • Praha • †2008

Hlavním tvůrčím materiálem byla větev. Opětovným použitím těchto přírodnin jsem vytvářel nové objekty.

Bohatost a tvar dřevěných materiálů mi pomohly rozvíjet fantazii během tvůrčího procesu.

2007 • Zvadlý strom • Praha • †2013

Způsob zpracování objektu se odvíjí od samotné přírody. Je dán tvarem větví, jejich velikostí a konstrukcí, ale také jejich strukturou a aktuální pevností či pružností.

2004 • Harpyje • Praha • †2008

Ve výsledné práci má každá z větví své konkrétní místo nejvhodnější pro celek.

2005 • Mimo cíl• Hradec nad Moravicí • †2005

2009 • Agnus Dei • Albertovec